Christian Tybring-Gjedde i samtale med polsk soldat. Foto: Stortinget.

Christian Tybring-Gjedde i samtale med polsk soldat. Foto: Stortinget.

Forsvarskomité-møte i Szczecin 23.–24. april

Besøk og orienteringer ved hovedkvarteret til NATOs multinasjonale korps og den sikkerhetspolitiske situasjonen knyttet til Russland var hovedtemaer under vårens møte for medlemmer fra forsvarskomiteene i de nordiske og baltiske parlamentene, samt fra Polen og Tyskland.

– Det er veldig nyttig å drøfte forholdet til Russland med våre nærmeste naboer, hvor et flertall også er alliansepartnere i NATO. Det er viktig for Norge å være både tydelig og forutsigbar med hensyn til Russland, og tydeliggjøre vår relasjon til Russland overfor våre partnere. Jeg mener like fullt at det er i både norsk og russisk interesse at vi fortsetter å ha dialog og samarbeid i nord. Her har vi, i motsetning til flere av de andre deltakerlandene, eksempler på at samarbeidet fortsatt fungerer relativt godt, sier delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde.

Hårek Elvenes og Christian Tybring-Gjedde på prøvetur i et polsk pansret personellkjøretøy. Foto: Stortinget.

Christian Tybring-Gjedde (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), Martin Kolberg (A) og Hårek Elvenes (H) representerte Stortingets utenriks- og forsvarskomité 23.–24. april på det årlige møtet mellom forsvarskomiteene i de nordiske og baltiske landene samt Polen og Tyskland, under polsk vertskap i Szczecin.

Erfaringsutveksling og diskusjon

Formålet med de årlige møtene er å utveksle erfaringer og diskutere relevante problemstillinger knyttet til det forsvarspolitiske området samt styrke forbindelsene mellom forsvarskomiteene i de nordiske, baltiske, polske og tyske parlamentene.

Første møtedag var satt av til besøk og orienteringer ved relevante militære avdelinger. Først besøkte gruppen NATOs multinasjonale korpshovedkvarter for nord-øst regionen, like utenfor Szczecin. Her orienterte sjefen for korpset om korpsets lederrolle relatert til både NATOs Force Integration Units (NFIUer) i de baltiske land, Polen, Slovakia og Ungarn, og de fire underlagte stående bataljonstridsgruppene i NATOs oppdrag, enhanced forward presence (eFP), i Baltikum og Polen.

Deretter ble gruppen transportert til en av Polens tre hærdivisjoner, den 12. mekaniserte infanteridivisjon. Her ble det gitt orienteringer om bemanning og utrustning, samt anledning til å snakke med soldatene tilhørende avdelingen og se på avdelingens utrustning. Representantene fikk prøveskyte ulike våpen i avdelingens simulator, samt prøvekjøre de moderne pansrede personellkjøretøyene.

Delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde mottar plakett på vegne av den norske delegasjonen fra sjefen for den polske 12. mekaniserte infanteribrigade/12. mekaniserte infanteridivisjon. Foto: Stortinget.

Sikkerhetspolitiske utfordringer

På konferansens dag to var fokus på sikkerhetspolitiske utfordringer, spesielt relatert til Russland. Christian Tybring-Gjedde belyste i sitt innlegg Norges forhold til Russland, hvor vi på den ene side fordømmer russiske brudd på internasjonal rett, og følger EUs restriktive tiltak, mens vi på den annen side fortsatt har samarbeid med Russland i Nordområdene innen blant annet søk og redning, fiskerioppsyn og folk-til-folk samarbeidet. 

Videre informerte han om at utenriks- og forsvarskomiteen senere i vår er invitert til å besøke lederen av utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet. Tybring-Gjeddes spørsmål til forsamlingen vedrørende hva som må gjøres fra russiske side for at de vestlige sanksjonene mot landet skal lettes, avledet en engasjert diskusjon hvor delegasjonene var tydelige på at det var Russlands oppgave å legge til rette for dette, blant annet ved å følge opp Minsk-avtalen, men at man per i dag står langt fra en eventuell sanskjsonslette.

Sverige, ved leder for den svenske Riksdagens forsvarskomité, er vertskap for det neste møtet i dette formatet, våren 2019.


Sist oppdatert: 27.04.2018 08:55