Ny rapport bekrefter kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

Kostnadsrammen for Stortingets byggeprosjekt bør være 2 320 millioner kroner, anbefaler Dovre Group, som har gjennomført en uavhengig analyse av byggekostnadene. Dette er samme kostnadsnivå som ble kjent i februar.

– Det er godt å vite at den eksterne gjennomgangen er kommet fram til samme kostnadsramme som det er redegjort for i Stortinget, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Les hele analysen fra Dovre Group Consulting.

– Framover er det viktig for presidentskapet å følge prosjektet tett. Det vedtatte tiltaket om ukentlig rapportering ved avvik står fast, sier Trøen.

Godt grunnlag

Leder for prosjektrådet, Arild Rygg, er også tilfreds med at den eksterne analysen har samme kostnadsramme som beregningene fra januar.

– Dette gir større ro til å sluttføre Stortingets byggeprosjekt på en god måte og under god kontroll, sier Rygg.

Han har 44 års erfaring med å lede byggeprosjekter og ble engasjert som leder av byggeprosjektets høyeste organ – prosjektrådet – i mars i år.

Oversendes finanskomiteen

Den nye usikkerhetsanalysen fra Dovre Group blir nå oversendt finanskomiteen og blir et viktig grunnlagsdokument for komiteen når den skal behandle forslaget om å utvide de økonomiske rammene for prosjektet.

Den nye kostnadsrammen blir behandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i begynnelsen av juni. Men for å sikre at byggeprosjektet ikke stopper opp, er finanskomiteen bedt om å foreslå en foreløpig økning av kostnadsrammen på 90 millioner kroner nå i april. Dette blir da en del av rammen i revidert nasjonalbudsjett.

Les mer om byggeprosjektet.


Sist oppdatert: 16.04.2018 16:05