Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker Moskva 31. mai–1. juni

Komiteen, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøker Moskva for å ha samtaler med leder av utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, Konstantin Kosatsjov.

Kosatsjov gjestet Oslo i juni 2016 med en delegasjon og møtte utenriks- og forsvarskomiteen. Besøket til Moskva er et gjenbesøk og en videreføring av den parlamentariske dialogen. I tillegg legges det opp til møte med viseutenriksminister Aleksander Grusjko samt representanter for det russiske sivile samfunnet.

Temaer for samtalene vil være bilaterale spørsmål, herunder samarbeid i nordområdene, samt aktuelle internasjonale spørsmål, herunder utviklingen i Ukraina og i Midtøsten-regionen, sikkerhetspolitikk og demokratiutvikling.


Sist oppdatert: 29.05.2018 15:51