Stortingsvedtak i uke 18

Stortinget har denne uken gjort vedtak i forbindelse med meldingen om klimastrategi for 2030 og i representantforslagene om Statoils navnebytte og fylkesvegnettet, med mer.

Stortingspresidentens klubbe. Foto: Stortinget
Stortingspresidentens klubbe. Foto: Stortinget

Klimastrategi og klimaforlik

Stortinget vedtok blant annet å be regjeringen om å:

  • jobbe for landstrøm i norske havner, å regulere utslipp fra cruiseskip i norske fjorder fram mot 2030 samt iverksette tiltak for å få ferge og hurtigbåttrafikken over på null- eller lavutslippsteknologi.
  • utrede et nasjonalt forbud mot salg av heliumsballonger.
  • ta initiativ til sonderinger med de andre nordiske landene med tanke på en felles nordisk hydrogenstrategi.
  • vurdere en handlingsplan for utbygging av biogass i Norge.

Statoils navnebytte

  • Stortinget vedtok ikke forslagene om å utsette Statoils navnebytte eller at staten skulle stemme mot navnebytte i generalforsamlingen.

Statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegnettet

Stortinget vedtok å be regjeringen om:

  • å utrede en støtteordning der fylkeskommunene kan søke om medfinansiering til vedlikehold av fylkesvegene.
  • å kartlegge hvilke strekninger av fylkesvegene og riksvegene som er de viktigste.

Les alle vedtakene i uke 18.

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 04.05.2018 14:12