Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir og stortingspresidenten under markeringen på Þingvellir. Foto: Den norske ambassaden i Reykjavik

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir og stortingspresidenten under markeringen på Þingvellir. Foto: Den norske ambassaden i Reykjavik

Trøen feiret Islands første 100

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen representerte Stortinget da Islands parlament, Alþingi, hadde sin offisielle feiring av landets første 100 år som selvstendig stat. Feiringen foregikk ved Þingvellir 18. juli.

Þingvellir – Tingvoll – var stedet der Islands fremste tillitsmenn samlet seg til ting etter at øya ble bosatt på slutten av 800-tallet og første halvdel av 900. På dagen 100 år etter at loven som gjorde Island selvstendig ble vedtatt av Alltinget i 1918, markerte Alltinget jubileet på den gamle tingvollen. Representanter fra nasjonalforsamlinger i hele Norden, de baltiske statene og flere andre land var til stede under det høytidelige plenumsmøtet. Møtet ble ledet av alltingspresident Steingrímur J. Sigfússon, som tidligere i år gjestet Stortinget og Norge.

Plenumsmøte

Under plenumsmøtet talte de parlamentariske lederne i Alltinget om de store og viktige omveltningene og utviklingen som Island har gjennomgått i disse 100 årene, fra en nokså fattig fiskerinasjon til en høyt utviklet velferdsstat. Statsminister Katrín Jakobsdóttir er også parlamentarisk leder for de Venstre-Grønne. Hun var i sin tale opptatt av å se framover samtidig som man feirer 100 års historie, og var særlig opptatt av barn og unge – Islands framtid. Feiringen av selvstendighetsjubileet vil foregå gjennom hele 2018, med en mengde små og store arrangementer. Mange av disse markeringene retter seg spesielt mot barn og unge.

Til sist i plenumsmøtet på Þingvellir vedtok Alltinget enstemmig et tverrpolitisk forslag om midler til et kulturfond for barn og unge, og til et nytt havforskningsfartøy. Islands president Guðni Th. Jóhannesson annonserte så formelt at den 148. alltingssesjonen var avsluttet.

Les mer om Islands første hundre år som selvstendig nasjon.


Sist oppdatert: 20.07.2018 11:27