Vedtak i uke 19

I uke 19 bestemte Stortinget at kongen ikke lenger skal omtales som «hellig» i Grunnloven. I tillegg blir regjeringen bedt om å stramme inn sexkjøpsloven, ta grep om lærermangel samt blokkere uregulerte pengespill på nett.

H.M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja på vei inn til Stortinget. Foto: Morten Brakestad / Stortinget
H.M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja på vei inn til Stortinget. Foto: Morten Brakestad / Stortinget

Kongens immunitet

Stortinget har  denne uken behandlet en rekke grunnlovsforslag. Blant disse var forslaget om å fjerne ordet «hellig» fra paragrafen om kongens immunitet. Det ble vedtatt at kongen ikke lenger omtales som hellig, men kongen har fortsatt juridisk immunitet og skal ikke kunne lastes eller anklages for noe.

Kjøp av seksuelle tjenester

Stortinget har vedtatt å be regjeringen fremme forslag om endring av straffeloven som sikrer at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart.

Tiltak mot lærermangel

Stortinget har vedtatt å be regjeringen sikre nok kvalifiserte lærere gjennom en forsterket rekrutteringspolitikk og nye tiltak som bidrar til økt rekruttering til lærerutdanningen og yrket.

Spillpolitikk

I behandlingen av representantforslaget om en mer ansvarlig spillpolitikk ble det gjort en rekke vedtak. Blant annet er regjeringen bedt om å:

  • få fortgang i arbeidet med å gi Lotteritilsynet mulighet til å kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til uregulerte spillselskaper og betalingsleverandører.
  • fremme forslag om å gi Lotteritilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på forbudet mot markedsføring av uregulerte pengespill.
  • stanse pengespill hos uregulerte pengespillselskaper ved å innføre DNS-blokkering av nettsidene deres. Regjeringen bes i budsjett for 2019 omtale fremdriftsplanen for dette arbeidet.

Les alle vedtakene i uke 19

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 11.05.2018 10:18