Vedtak i uke 22

Stortinget har i uke 22 vedtatt flere veiprosjekter, inkludert Oslopakke 3, delvis finansiert med bompenger, at asylsøkere plikter å ta i mot opplæring i norsk språk og kultur samt en minimumsbemanning i barnehagene.

E18 ved Vækerø. Foto: Stortinget.
E18 ved Vækerø. Foto: Stortinget.

Finansiering av veiprosjekter

Stortinget har vedtatt utbygging og finansiering av tre veiprosjekter:

  • E16 i Buskerud og Oppland, det legges opp til anleggsstart i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Utbyggingen finansieres med statsmidler og bompenger.
  • Oslopakke 3 trinn 2, det ble vedtatt endringer i innkrevingssystemet (plassering av nye bomstasjoner) samt takst- og rabattsystemet (tids- og miljødifferensierte takster) i Oslopakke 3.
  • E6 i Trøndelag, vedtaket omhandler finansiering og utbygging av E6 nord for Trondheim, på strekningen Ranheim-Åsen. Prosjektet skal bygges ut i regi av Nye Veier AS. Utbyggingen blir delvis bompengefinansiert.

Norskopplæring for asylsøkere

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i introduksjonsloven. Endringene innebærer blant annet at asylsøkere i mottak får plikt til å delta i opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier. Kommunene får plikt til å tilby slik opplæring.*

Minimumsbemanning i barnehagene

Stortinget har vedtatt et krav til grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Kravet om minimumsbemanning skal være oppfylt fra 1. august 2019.*

Andre vedtak

Stortinget har også gjort en rekke andre vedtak, blant annet er regjeringen blitt bedt om  å legge til rette for bruk av elmotor i båt på vann under to kvadratkilometer.

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 01.06.2018 13:35