Vedtak i uke 23

Denne uken vedtok Stortinget blant annet tidsubegrenset bevæpning av politiet ved sårbare objekter, forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og undervisning samt nye fylkesnavn.

Bevæpnede politimenn i Bergen. Foto: iStock/MariusLtu.
Bevæpnede politimenn i Bergen. Foto: iStock/MariusLtu.

Punktbevæpning av politiet*

Stortinget har gjort vedtak som innebærer at det gis adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning. Dette endrer ikke prinsippet om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.

Et forslag om å be regjeringen årlig og på egnet måte holde Stortinget orientert om omfanget av politiets punktbevæpning ble også vedtatt.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg*

Stortinget har vedtatt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og undervisningsinstitusjoner. Forbudet gjelder for elever, studenter og ansatte, men ikke barnehagebarn. Dersom det er en reell problemstilling at barnehagebarn bruker ansiktsdekkende plagg skal regjeringen sette i verk tiltak mot dette.

Nye fylkesnavn*

Stortinget har vedtatt at rikets seks nye fylker skal ha følgende navn: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland og Troms og Finnmark. På samisk Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finnmarkku, samisk navn for Trøndelag skal være Trööndelage.

Luftambulansen i nord

Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten. Det ble også flertall for å be regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte.

Andre vedtak

Det ble gjort en rekke andre vedtak på Stortinget i uke 23, blant annet om innfasing av tredeling av foreldrepenger*, å be regjeringen komme med tiltak som motvirker kroppspress i reklameindustrien og å gi deltidsansatte fortrinnsrett*.

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Les Stortingets siste vedtak


Sist oppdatert: 08.06.2018 12:56