Høyring Kommuneproposisjonen 2020

Kommunal- og forvaltingskomiteen har planlagt å halda open høyring om Kommuneproposisjonen 2020 tysdag 21. mai. Frist for å søkja om å få koma på høyringa er ut dagen onsdag 15. mai.


Sist oppdatert: 14.05.2019 10:54