Politikere fra Østersjø-regionen inntar stortingssalen

Stortingssalen fylles av parlamentarikere fra hele Østersjø-regionen mandag 26. og tirsdag 27. august. 

Jorodd Asphjell (A), stortingsrepresentant og president i Den parlamentariske Østersjøkonferansen. Foto: Morten Brakestad/norden.org.
Jorodd Asphjell (A), stortingsrepresentant og president i Den parlamentariske Østersjøkonferansen. Foto: Morten Brakestad/norden.org.

Da er Stortinget vertskap for Den parlamentariske Østersjøkonferansen (BSPC), som blant annet har rene hav og fremtidens arbeidsliv som overordnede temaer.

– Landene rundt Østersjøen er våre venner, naboer og blant våre viktigste handelspartnere. Fred, samarbeid og bærekraftig utvikling i Østersjø-regionen er viktig også for Norge, sier stortingspresident Tone W. Trøen, som åpner konferansen mandag 26. august.

Rene hav står sentralt

Et av hovedtemaene for konferansen er FNs bærekraftsmål nummer 14: Liv under vann og miljøvennlig skipsfart.

– Bærekraftig forvaltning og bruk av havene er avgjørende for hele Østersjø-regionen og sentralt for kystnasjonen Norge. Jeg ser fram til å ta imot politikere fra Østersjø-regionen her på Stortinget for å sette fokus på rene hav, sier Jorodd Asphjell (A), som er stortingsrepresentant og president i BSPC i 2019.

Fremtidens arbeidsliv blir også et viktig tema under konferansen, sammen med migrasjon og integrasjon.

Skal teste Nesoddbåten

Søndag går konferansedeltakerne om bord i Nesoddbåten, hvor de blant annet skal få høre mer om arbeidet med å bygge om fergene til batterielektrisk drift. Elektriske ferger skal bidra til at landets største bilfrie passasjersamband over Oslofjorden blir utslippsfritt og mer stillegående. Under seilasen vil Oslo kommune informere om Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019.

Det parlamentariske Østersjøsamarbeidet er parlamentenes motstykke til regjeringssamarbeidet i Østersjørådet (Council of Baltic Sea States). I samarbeidet inngår alle de nordiske og baltiske landene, samt Russland, Tyskland og Polen. I tillegg deltar regionale parlamenter fra Tyskland og Russland. Det er forventet om lag 150 deltakere på konferansen.


Sist oppdatert: 26.08.2019 13:39