Skriftlige innspill – Dokument 8:10 S (2018–2019) om en rettferdig skatt på arv

Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:10 S (2018-2019)
Representantforslag om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv.

Innspill kan sendes til finans@stortinget.no innen 10. desember 2018 kl. 23.55.

Mer informasjon om representanforslaget finnes på sakssiden.


Sist oppdatert: 17.10.2018 14:09