Stortingspresidenten på nordisk-baltisk møte i Tallinn

Interparlamentarisk samarbeid for å styrke demokratiet og rettsstaten er et hovedtema for stortingspresident Tone W. Trøen når hun møter nordiske og baltiske parlamentspresidenter i Tallinn 2. og 3. september.

Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

– De nordiske og baltiske landene representerer over 32 millioner mennesker og utgjør til sammen verdens tiende største økonomi. I fellesskap kan vi utgjøre en forskjell, sier stortingspresidenten om betydningen av parlamentspresidentenes forum.

De åtte nordiske og baltiske parlamentspresidentene (NB8) samles en gang i året for å diskutere aktuelle saker og utviklingsmuligheter i parlamentene.

– I møte med andre lands parlamenter har NB8 mulighet for å spille en rolle i arbeidet med å bevare og styrke verdiene som de vestlige demokratiene er bygget på – der ytringsfrihet og andre menneskerettigheter står sentralt, sier Tone W. Trøen.

Under møtet i Tallinn vil stortingspresidenten ta til orde for styrket samarbeid mellom de nordisk-baltiske parlamentene. Arbeid mot seksuell trakassering i parlamentene er ett av temaene hvor erfaringsutveksling er nyttig og hvor interparlamentarisk samarbeid kan gi større oppmerksomhet om saken. Dette er et tema Trøen også skal tale om når Europaråds-landenes parlamentspresidenter møtes i Strasbourg i oktober.

I tillegg til Norge deltar Danmark, Finland, Island, Sverige, Estland, Latvia og Litauen i NB8-samarbeidet.


Sist oppdatert: 30.08.2019 12:15