Uke 46 på Stortinget

På programmet i uke 46 står blant annet en debatt om redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker, et representantforslag om styrking av norsk tannhelse og en høring om tre representantforslag knyttet til rovvilt.