Høring Dokument 8:39 S (2019–2020)

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å avholde høring med særskilt inviterte instanser for representantforslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole.  Øvrige instanser er velkomne til å sende skriftlige innspill til saken.

Skriftlige innspill sendes med e-post til utdanning-forskning@stortinget.no.


Sist oppdatert: 11.02.2020 09:43