Lihkku beivviin!

Se video med gratulasjon på Samefolkets dag 6. februar fra stortingspresidenten og representanter fra alle partiene som er representert på Stortinget.


Sist oppdatert: 06.02.2020 09:36