Meld. St. 10 (2019–2020)

På grunn av tiltak mot korona-viruset er den åpne høringen til Meld. St. 10 (2019–2020) Høytflyvende satellitter  jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet dessverre avlyst.

Behandlingen av denne saken er utsatt inntil videre. Komiteen vil komme tilbake med ny frist for skriftlige innspill senere.


Sist oppdatert: 23.03.2020 11:53