AUF-leder Ina Rangønes Libak minnet stortingspresidenten og alle frammøtte på hvor viktig det er å kjempe for at demokratiet og ytringsfriheten skal stå seg mot alle forsøk på hindre folk fra å benytte seg av sine demokratiske retter. Foto: Stortinget.

AUF-leder Ina Rangønes Libak minnet stortingspresidenten og alle frammøtte på hvor viktig det er å kjempe for at demokratiet og ytringsfriheten skal stå seg mot alle forsøk på hindre folk fra å benytte seg av sine demokratiske retter. Foto: Stortinget.

Stortinget representert ved minnemarkeringen for 22. juli

Både stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og representanter for partigruppene deltok ved minnemarkeringen i Oslo ni år etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. 

– 22. juli er en grusom påminnelse om hvor viktig det er å kjempe sammen for retten til å ytre seg, ha meninger og si det vi vil, sier Trøen.

Under markeringen ved minnestedet i regjeringskvartalet understreket både AUF-leder Ina Libak og statsminister Erna Solberg hvor viktig det er å kjempe for de demokratiske rettene. 

Nødvendig for demokratiet

Stortingspresidenten gjør det klart at demokratiet er helt avhengig av at alle kan ytre seg om det de mener og står for uten å frykte for konsekvensene.

– Hvis de unge ikke våger eller orker å ta ordet i samfunnsdebatten, svekker det demokratiet. Vi må aldri gi etter for dem som ønsker å svekke demokratiet, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.


Sist oppdatert: 22.07.2020 15:13