Eirik Sivertsen holder innlegg under Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget

Eirik Sivertsen holder innlegg under Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget

Nordområdedialog i Stortinget: - En viktig møteplass

Stortingets arktiske delegasjon skal 17. juni møte utenriksministeren til den halvårlige nordområdedialogen. På dagsordenen er blant annet utveksling av erfaringer fra nylige arktiske toppmøter, og arbeidet med regjeringens nordområdemelding.

Hvert halvår møter stortingets arktiske delegasjon utenriksministeren til nordområdedialogen. Møtepunktet kom i gang etter nordområdemeldingen i 2011, og målet er å utveksle informasjon om politiske saker knyttet til utviklingen i nord.

På møtet som avholdes denne uka, står blant annet Arktisk råds Ministermøte den 20. mai 2021 og den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen, som fant sted i april på agendaen.

– Nordområdedialogen er en viktig møteplass for saker knyttet til utviklingen i Arktis. Gjensidig informasjonsutveksling fra møter er en del av dette, uttaler delegasjonsleder Eirik Sivertsen (A), som også leder nordområdedialogen.

Vil løfte klimasaken

I møtet skal de også diskutere aktuelle politiske saker, som for eksempel Barentssamarbeidet og EUs arbeid med en oppdatert arktisk politikk.

– Fra min side vil jeg fremheve budskapet om de arktiske landene må gå i front i å kutte utslipp av klimagasser og være pådrivere internasjonalt frem mot klimatoppmøtet i Glasgow til høsten. Vi trenger også mer kunnskap om utviklingen i nord. Derfor ønsker jeg at vi starter planleggingen av et nytt internasjonalt polarår, fortsetter Sivertsen.

Viktig med god informasjonsflyt

Representanter fra de øvrige internasjonale delegasjonene i Stortinget er invitert til å delta på møtet. Dette er fordi saker knyttet til utviklingen i nord også kommer på dagsordenen til disse organisasjonene.

– Det er bred nasjonal enighet om den internasjonale politikken for utviklingen i nord og dens betydning for Norge. Da er det viktig at vi har god informasjonsflyt mellom regjeringen og de som representerer Stortinget i internasjonalt samarbeid, påpeker Sivertsen.


Sist oppdatert: 16.06.2021 10:17