Brev fra Nobelinstituttet

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler sak om brev og redegjørelse fra Det Norske Nobelinstitutt vedrørende driftssituasjonen. Les brev og redegjørelse.