Panelet bestod av fv. Giedrius Surplys (Litauen), Bill Browder, Roger Wicker (USA), Evgenia Kara-Murza, Natalia Kaliada, Gunnar Ekeløve-Slydal, Siv Mossleth.

Panelet bestod av fv. Giedrius Surplys (Litauen), Bill Browder, Roger Wicker (USA), Evgenia Kara-Murza, Natalia Kaliada, Gunnar Ekeløve-Slydal, Siv Mossleth.

OSSE PA-sesjon med fokus på Ukraina

OSSEs parlamentarikerforsamling møttes til hovedsesjon i Birmingham 2.-6. juli 2022 for første gang på tre år.

I Birmingham-erklæringen fordømte parlamentarikerne Russlands aggressive krigføring i Ukraina på det sterkeste og krevde umiddelbar stans i krigshandlingene og full tilbaketrekning av de russiske troppene. Erklæringen består av resolusjoner om sikkerhetsspørsmål i OSSE-området og den ble vedtatt med bred støtte.

Stortingets OSSE PA-delegasjon til Birmingham-møtet bestod av delegasjonsleder Siv Mossleth (SP), nestleder Bård Hoksrud (FrP), Kari Henriksen (A), Sverre Myrli (A), Mahmoud Farahmand (H), og Aleksander Stokkebø (H). Delegasjonen bidro inn i forhandlingene av erklæringen gjennom OSSE PAs komiteer for politikk og sikkerhet; økonomi og miljø; og demokrati og menneskerettigheter. Både konsekvensene av krigen i Ukraina, situasjonen i Sør-Kaukasus og likestilling var tema i de norske innleggene.

Møte om politiske fanger

Delegasjonsleder i den norske OSSE PA-delegasjonen Siv Mossleth holder åpningsinnlegget på møtet.
Delegasjonsleder i den norske OSSE PA-delegasjonen Siv Mossleth holder åpningsinnlegget på møtet.

Den norske delegasjonen var sammen med delegasjonene fra USA, Litauen et vertskap for et arrangement om politisk undertrykkelse i Russland og Belarus. Møtet ble meget godt besøkt. I sitt åpningsinnlegg understreket delegasjonsleder i OSSE PA-delegasjonen Siv Mossleth (SP) at myndighetenes undertrykkelse av uavhengige medier og krenkelse av menneskerettigheter har blitt enda verre etter invasjonen av Ukraina. Kravet om ytringsfrihet og løslatelse av politiske fanger er grunnleggende, understreket Mossleth.

I sine innledninger beskrev Evgenia Kara-Murza fra Russland og Natalia Kaliada fra Belarus den alvorlige situasjonen for politiske fanger. Bill Browder fra USA, Gunnar Ekeløve-Slydal fra den norske Helsingforskomiteen diskuterte sammen med deltakere i salen hva man kunne gjøre. – Jeg er glad for at vi fikk til dette arrangementet og kunne gi de politiske fangene i OSSE-området en stemme, sier Mossleth.

Spesialrepresentant for Sør-Kaukasus

Kari Henriksen (A) er OSSE PAs spesialrepresentant for Sør-Kaukasus. Hun avga rapport til forsamlingen om sitt arbeidet siden hun ble utnevnt i august 2021. 

– En av mine anbefalinger er å styrke den regionale parlamentariske dialogen. Vi bør opprette et forum der landene i regionen kan drøfte felles regionale utfordringer, sier Henriksen.

Les også

OSSE PA hovedsesjon i Birmingham

Om Norges delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling.


Sist oppdatert: 08.07.2022 13:14