Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Uke 24 på Stortinget

På programmet i uke 24, siste møteuke i vårsesjonen, står blant annet finansmarkedsmeldingen, jordbruksoppgjøret og revidert nasjonalbudsjet.