Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Ingjerd Schou i en tidligere sesjon i PACE. Foto: PACE.

Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Ingjerd Schou i en tidligere sesjon i PACE. Foto: PACE.

Fokus på Europarådets kjerneverdier, Ukraina og likestilling i Reykjavik

Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Ingjerd Schou deltok 24.–25. november på møter i forsamlingen i Reykjavik.

Island overtok formannskapet i Europarådets ministerkomité tidligere i november og skal være vertskap for det fjerde toppmøtet for stats- og regjeringsoverhoder i mai 2023.

Road to Reykjavik

Arbeidet frem mot toppmøtet sto i fokus på Island. PACEs delegasjonsledere vedtok i den faste komité en erklæring #RoadToReykjavik hvor de understreket at Europarådet må forbli en hjørnesten i den europeiske politiske arkitekturen for å sikre at demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper ligger til grunn for utviklingen i Europa. Schou presenterte en rapport som også omhandlet dette temaet.

En resolusjon som understreket viktigheten av å igjen forplikte alle Europarådets medlemsland til å følge de grunnleggende prinsippene ble enstemmig vedtatt.

– Om et halvt år vil Reykjavik stå i sentrum for Europa når statslederne skal møtes her for å meisle ut fremtiden for et styrket Europaråd. På veien dit skal vi ha viktige diskusjoner i parlamentarikerforsamlingen, vi skal få innspill fra sivilt samfunn og relevante aktører i alle de 46 medlemsstatene, og vi skal sikre et solid politisk fundament for organisasjonen, uttalte Schou etter møtet.

Ukraina

Den pågående krigen i Ukraina preget også møtene i Reykjavik. En aktualitetsdebatt om den siste tidens eskalering av krigen fra russisk side ble gjennomført. Støtten til Ukraina var unison og flere av deltakerne i debatten understreket at et tribunal for å stille Russland til ansvar måtte på plass.

I sitt innlegg pekte Schou på at Ukraina kjemper ikke bare for sitt eget land men for demokratiske verdier for Europa.

– Dessverre har krigen blitt den nye normalen. Men vi må ikke la krigstrøttheten overta viljen til å bidra og å støtte Ukraina i deres kamp for frihet og demokrati, sa Schou i debatten.

Bekjempelse av vold mot kvinner og i nære relasjoner

Møtet i den faste komité fant sted på dagen for bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Kvinners stilling i samfunnet sto derfor i fokus gjennom dagen. Det ble gjennomført en temasesjon om bekjempelse av vold mot kvinner digitalt og et frokostmøte i nettverket Women@PACE hvor Islands statsminister Katrin Jakobsdottir og verdens første kvinnelige president Vigdis Finbogadottir deltok. 

– Island har sterke kvinnelige ledere. Både statsminister og utenriksminister imponerte her i dag. Det gjorde også Vigdis Finnbogadottir. Hennes råd til kvinner i politikken var klinkende klart: Aldri unnskyld deg, aldri. Alltid ha tro på deg selv, alltid. Klart og tydelig fra en kvinnelig pioner på 92, oppsummerte Schou.

Sist oppdatert: 28.11.2022 10:12
: