Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Sverre Myrli, Bård Hoksrud, delegasjonsleder Siv Mossleth, Aleksander Stokkebø, Marian Hussein og Jan Tore Sanner.

Sverre Myrli, Bård Hoksrud, delegasjonsleder Siv Mossleth, Aleksander Stokkebø, Marian Hussein og Jan Tore Sanner. Foto: Stortinget.

Høstmøte i OSSE PA i Warszawa

Hovedtema for OSSE PAs høstmøte 24.–25. november var krigen i Ukraina og hvordan OSSE og nasjonale parlamenter kan bidra til en fredelig løsning og fremtidig gjenoppbygging.

Fra Stortinget deltok delegasjonsleder Siv Mossleth (Sp), nestleder Bård Hoksrud (FrP), Jan Tore Sanner (H), Sverre Myrli (A), Marian Hussein (SV) og Aleksander Stokkebø (H).

Om lag 170 parlamentarikere fra 46 land deltok på høstmøtet. På grunn av skjerpede visumregler deltok ingen parlamentarikere fra Russland og Belarus. 

Samhold i OSSE PA

Krigen i Ukraina har utfordret arbeidet i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), og naturlig nok også preget debattene i OSSEs parlamentarikerforsamling. Under høstmøtet ble Russlands krigføring nok en gang fordømt, og støtten til Ukraina og dets folk var unison. 

– Samholdet i OSSE PA er spesielt viktig nå. Vi støtter aktivt opp om verdiene i Helsingforserklæringen og OSSEs potensial som arena for dialog, sier delegasjonsleder Siv Mossleth. 

Under plenumssesjonen talte president Volodymyr Zelenskij på videolink fra Kyiv. Han minnet om at Russlands krigføring mot Ukraina også er en krig mot OSSEs prinsipper, samtidig som han understreket viktigheten av en samlet front mot Russland. 

Krigens konsekvenser 

Et annet sentralt tema som ble drøftet var krigens konsekvenser for OSSE-regionens økonomi, miljø og fundamentale rettigheter. Særlig vektlagt ble krigens ringvirkninger for landenes inflasjon, matsikkerhet og høye energipriser, samtidig som menneskerettighetsbruddene som nå skjer i Ukraina ble fordømt på det sterkeste. For å illustrere krigens konsekvenser ble lyset slått av i plenumsalen. 

Norsk innlegg

Siv Mossleth holdt et innlegg om blant annet politiske fanger i Russland og Belarus. Hun fremmet Kara-Murzas sak nok en gang, og minnet om viktigheten av å holde fokus på dette temaet. 

Nettverk for unge parlamentarikere

Vara til delegasjonen, Aleksander Stokkebø, deltok i OSSE PAs nettverk for unge parlamentarikere som møttes under høstmøtet. Nettverket ble etablert tidligere i år, og består av unge parlamentarikere under 35 år fra OSSE-regionen.

– Nettverket er en god mulighet for å bli kjent med arbeidet til parlamentarikerforsamlingen, men også til å lære mer om politisk utvikling i OSSE-regionen. Nettverket blir dessuten stadig flere, bredere og sterkere, og vil bli en viktig plattform for å bringe de unges perspektiv på agendaen i OSSE og medlemslandene. Spesielt gjelder det vår felles innsats mot væpnede konflikter, slik som Russlands angrepskrig. Når autoritære ledere går til krig er det de yngste generasjonene som taper mest, fordi vi er de som lengst må leve med konsekvensene og ødeleggelsene, sier Stokkebø.

– Som norsk stortingsrepresentant er jeg opptatt av å dele norske erfaringer og ideer for mer ungdomsengasjement og demokrati med andre nettverksmedlemmene, samt bidra til å mobilisere de unges stemme mot krig og konflikt, sier han.

– Dette er et verdifullt nettverk for meg. Det er en fin mulighet til å bli kjent med arbeidet til parlamentarikerforsamlingen, men også til å lære mer om politisk utvikling i OSSE-regionen. Som norsk stortingsrepresentant har jeg også mange erfaringer å dele om inkludering av ungdom i politikken, legger han til.

Diskusjon om forsamlingens prosedyrer 

Standing Committee i OSSE PA behandlet et forslag til nye prosedyrer om suspensjon dersom en deltakerstat bryter Helsinki-prinsippene. Forslaget ble på forhånd utarbeidet av underkomiteen for prosedyreregler i OSSE PA. I diskusjonen ble det klart at det ikke var nok støtte til å vedta dette forslaget. 

Stortingets delegasjon til OSSE PA

Sist oppdatert: 01.12.2022 15:09
: