Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Oppfølging av rapport fra skatterevisjon

Les vurdering fra Advokatfirmaet Grette av Stortingets oppfølging av rapport fra skatterevisjon.

Advokatfirmaet Grette gjennomførte høsten 2021 en skatterevisjon av alle de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Resultatene ble presentert i en omfattende rapport i desember 2021.

Den overordnende konklusjonen i rapporten var at Stortinget i det vesentlige har behandlet sine representantordninger skattemessig korrekt. Det ble imidlertid påpekt enkelte forhold hvor den skattemessige behandlingen har vært eller kan ha vært feil.

Funnene i rapporten er fulgt opp av Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon. Det er gjort endringer av regelverk og praksis knyttet til de aktuelle ordningene, og det er tatt skritt for å korrigere eventuelle feil i den skattemessige innrapporteringen for tidligere år.

Advokatfirmaet Grettes vurdering av denne oppfølgingen av rapporten fra i fjor fremgår i et notat.

Les notatet fra Grette (pdf)

Les Grettes rapport fra desember 2021 (pdf)

Grettes samlede vurdering er at Stortinget har gjort nødvendige endringer fremover i tid, og i den grad det er praktisk mulig også har gjort eller vil gjøre nødvendige endringer bakover i tid.

– Det har vært viktig for oss å rydde opp i alle skattemessige forhold der hvor det har vært behov for det. Det er derfor lagt ned et omfattende arbeid, både som grunnlag for Grettes rapport i fjor høst og i oppfølgingen av rapporten det siste året. Det er gjort nødvendige justeringer av regelverk og praksis for å sikre korrekt behandling fremover, og vi har gått igjennom enkeltsaker for å rydde opp bakover i tid, sier Kyrre Grimstad, konstituert direktør for Stortingets administrasjon.

Det som gjelder skatt og pendlerboliger har vært gjenstand for en særskilt kontrollbehandling av Skatteetaten. Det ble fattet vedtak i den saken 26. oktober 2022. Stortinget har betalt den ilagte arbeidsgiveravgiften og tilleggsskatten.

Les Skatteetatens vedtak og brev til Skatteetaten fra Stortingets presidentskap

Sist oppdatert: 13.12.2022 16:12
: