Omvisninger og læringsspill

Stortinget har et variert tilbud av omvisninger og læringsspill for skoleelever og andre grupper.

Her finner du en oversikt over Stortingets besøkstilbud. Du finner mer informasjon ved å gå inn på de ulike tilbudene. For besøk som må forhåndsbestilles finner du oversikt over ledige datoer og bestillingsskjema nederst på den aktuelle siden.

Omvisninger for grupper

I ukedagene, gjennom skoleåret, kan grupper forhåndsbestille omvisninger. Barn, ungdom og elever i voksenopplæringen er prioriterte målgrupper.

MiniTinget

MiniTinget er et interaktivt læringsspill for elever i den videregående skole. Spillet gir elevene et praktisk innblikk i hvordan de folkevalgte jobber.

Valget er ditt

«Valget er ditt» er et interaktivt læringsspill for elever i ungdomsskolen. Elevene får oppleve at man ikke kan si ja til alt, de må finne ut hva det er viktigst å satse på.

Åpne omvisninger på lørdager

Lørdager på våren og høsten kan du se Stortinget fra innsiden uten å forhåndsbestille. Omvisningene foregår på norsk og engelsk.

Kunstvandring

På mandager fra oktober til juni, tilbyr Stortinget omvisninger med vekt på sitt representative utvalg av norsk kunst.

Reisetilskudd

Skoleklasser som skal besøke «Valget er ditt» eller Minitinget kan søke om økonomisk tilskudd. Reisetilskudd er beregnet på de som har lang reisevei.

Stortingsbygningen sett fra forsiden. Foto: Stortinget

Omvisninger i sommer

Stortinget tilbyr omvisninger fra mandag til fredag i sommerferieukene. Omvisningene er for både barn og voksne, og krever ingen forhåndspåmelding.