Pressemeldinger

  • Stortinget er konstituert

    Det 164. storting ble konstituert tirsdag 1. oktober da stortingspresident, visepresidenter, sekretær og visesekretær ble valgt. Tone Wilhelmsen Trøen (H) fra Akershus ble enstemmig valgt til president.
  • Priv. til red.: Statsbudsjettet 2020

    Mandag 7. oktober legges regjeringens forslag til statsbudsjett frem for Stortinget. Under følger praktisk informasjon til pressen.