Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
tir 23.01-
ons 24.01
Stavanger
Deltakere: 17
Energi- og miljøkomiteen
tir 23.01-
fre 26.01
Finland og Sverige
Deltakere: 15
Næringskomiteen
ons 24.01-
fre 26.01
Stockholm og København
Deltakere: 10
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
ons 24.01-
fre 26.01
Hordaland og Sogn og Fjordane
Deltakere: 15
Transport- og kommunikasjonskomiteen