Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
man 27.03 Oslo
Deltakere: 10
Fra kl. 19.00
Familie- og kulturkomiteen
man 27.03 Oslo
Deltakere: 15
Fra kl. 12.00 - 15.00
Transport- og kommunikasjonskomiteen
man 27.03 Oslo
Deltakere: 15
Fra kl.19.00
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
man 27.03-
tir 28.03
Røst
Deltakere: 15
Kommunal- og forvaltningskomiteen
ons 29.03 Oslo
Deltakere: 18
Fra kl. 19.00
Finanskomiteen