Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
man 29.05 Oslo
Deltakere: 10
Fra kl. 18.00
Familie- og kulturkomiteen
tir 30.05 Oslo
Deltakere: 10
Fra kl. 08.30 - 11.00
Familie- og kulturkomiteen