Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversikt over reiser
Dag Aktivitet Komité
man 04.02-
tir 05.02
Stavanger
Deltakere: 17
Energi- og miljøkomiteen
tor 07.02-
fre 08.02
Trøndelag
Deltakere: 15
Utdannings- og forskningskomiteen