Nett-TV

Dette er en alternativ spiller du kan prøve dersom du opplever problemer med vår ordinære spiller. 

Merk: Det er mulig å spole inntil 6 timer tilbake i direktesendingen. Trykk, hold og dra avspillerhodet bortover for å spole frem eller tilbake i sendingen. Klikk på "Direkte" for å gå tilbake til direktesendingen. 

Informasjon om videreformidling av Stortingets nett-TV.
Informasjon om Stortingets nett-TV og videoarkiv.

  • Alle møter i stortingssalen og de fleste høringer sendes direkte på nett-TV.
  • Videoarkiv Direktesendingene lagres og er tilgjengelig i videoarkivet.
  • Dagsorden Liste over saker som behandles i stortingsmøtet.
  • Talerliste Se hvem som holder, har holdt og skal holde innlegg. Listen oppdateres i sanntid.
  • Høringer Informasjon om planlagte og avholdte høringer.