Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 24. oktober 2011 kl. 10.00

Høring 24. oktober 2011, Program

  1. Video fra høring 24. okt. kl. 10.00 - 1/2
  2. Video fra høring 24. okt. kl. 11.50 - 2/2
Del