Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 26. november 2012 kl. 09.00

Høring 26. november 2012, Program

Del