Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité torsdag 4. februar 2016 kl. 11.00

Høring 4. februar 2016, Program

Del