Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité torsdag 4. mai 2017 kl. 13.00

Høring 4. mai 2017, Program

  1. Video fra høring 4. mai. kl. 13.00 - 1/2
  2. Video fra høring 4. mai. kl. 14.25 - 2/2
Del