Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité onsdag 1. november 2017 kl. 09.00

Høring 1. november 2017, Program

  1. Video fra høring 1. nov. kl. 09.00 - 1/2
  2. Video fra høring 1. nov. kl. 12.00 - 2/2
Del