Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag 9. januar 2020 kl. 15.50

Høring 9. januar 2020, Program

Del