Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité torsdag 27. oktober 2022 kl. 11.45

Høring 27. oktober 2022, Program

Del