Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

NB! På grunn av tekniske problemer er dessverre opptakene fra 28. januar 2020 tapt. Vi beklager dette.

Opptak fra møtene i Nordisk råd 30. oktober–1. november.

Informasjon om Stortingets nett-tv og videoarkiv.