Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

NB: Det er en feil i mekanismen som overfører videofiler fra Stortinget til videodistributøren. Det fører til at filer overført etter 22. mai ikke kan spilles av. Stortinget og videodistributøren jobber med å løse problemet. Det foreligger i skrivende stund dessverre ikke en prognose for når problemet vil være løst. Stortinget beklager de ulemper det reduserte tjenestetilbudet medfører for våre brukere.

Opptak fra møtene i Nordisk råd 30. oktober–1. november.

Informasjon om Stortingets nett-tv og videoarkiv.