Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Mai

Høringer videoklipp
Dato Sak
26.05. kl. 09.00 Endringer i pengespilloven (overskudd fra bingoterminaler)
26.05. kl. 09.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
24.05. kl. 12.20 Kommuneproposisjonen
Sted: HØRINGSSAL 2
23.05. kl. 09.00 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011
23.05. kl. 09.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
23.05. kl. 09.00 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
23.05. kl. 09.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
23.05. kl. 09.00 Revidert nasjonalbudsjett 2011
23.05. kl. 09.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
20.05. kl. 11.15 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010
20.05. kl. 11.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
20.05. kl. 09.15 Finansmarknadsmeldinga 2010
20.05. kl. 09.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
19.05. kl. 10.15 Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt
19.05. kl. 10.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
10.05. kl. 11.00 Endringer i friluftsloven og straffeloven
Sted: HØRINGSSAL 2
09.05. kl. 14.00,
10.05. kl. 10.15,
11.05. kl. 11.15
Lov om folkehelsearbeid
09.05. kl. 14.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
10.05. kl. 10.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
09.05. kl. 14.00,
10.05. kl. 10.15,
11.05. kl. 11.15
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
09.05. kl. 14.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
10.05. kl. 10.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
09.05. kl. 14.00,
10.05. kl. 10.15,
11.05. kl. 11.15
Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015)
09.05. kl. 14.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
10.05. kl. 10.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
09.05. kl. 12.15 Representantforslag om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten
09.05. kl. 12.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
09.05. kl. 10.00 Bistand til nordmenn i utlandet
09.05. kl. 10.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
05.05. kl. 10.30 Evaluering av skattereformen 2006
Sted: HØRINGSSAL 2
05.05. kl. 09.00 Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi
05.05. kl. 09.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
05.05. kl. 09.00 Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper
05.05. kl. 09.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
05.05. kl. 09.00 Representantforslag om retningslinjer for aktivt statlig eierskap
05.05. kl. 09.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
03.05. kl. 13.30 Representantforslag om endring av praksis for bosetting av forvaringsdømte
03.05. kl. 13.30
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
03.05. kl. 10.15 Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover
03.05. kl. 10.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1