Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Oktober

Høringer videoklipp
Dato Sak
29.10. kl. 10.00,
30.10. kl. 11.30
Statsbudsjettet 2013
(Kommunal- og forvaltningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
24.10. kl. 12.00 Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Ine M. Eriksen Søreide, Anders B. Werp, Lars Myraune og Svein Harberg om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet
(Justiskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
24.10. kl. 11.30 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus
(Justiskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
23.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013
(Arbeids- og sosialkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
22.10. kl. 10.00,
23.10. kl. 10.00,
26.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2013
(Helse- og omsorgskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 12.00,
23.10. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2013
(Familie- og kulturkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
18.10. kl. 09.00 Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2013
(Finanskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013
(Finanskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen
(Finanskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak mv 2013
(Finanskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Innst. 5 S Finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond
(Finanskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
16.10. kl. 10.15,
10.12. kl. 10.00
Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping
(Helse- og omsorgskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
09.10. kl. 10.15 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(Arbeids- og sosialkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
09.10. kl. 10.15 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)
(Arbeids- og sosialkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
01.10. kl. 08.30 Departementenes tilskuddsforvaltning
(Kontroll- og konstitusjonskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1