Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Oktober

Høringer videoklipp
Dato Sak
01.10. kl. 08.30 Departementenes tilskuddsforvaltning
Sted: HØRINGSSAL 1
09.10. kl. 10.15 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)
Sted: HØRINGSSAL 1
24.10. kl. 11.30 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus
Sted: HØRINGSSAL 2
18.10. kl. 09.00 Nasjonalbudsjettet 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
24.10. kl. 12.00 Representantforslag om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet
Sted: HØRINGSSAL 2
09.10. kl. 10.15 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sted: HØRINGSSAL 1
16.10. kl. 10.15,
10.12. kl. 10.00
Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Skatter, avgifter og toll 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)
Sted: HØRINGSSAL 1
23.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
18.10. kl. 12.00,
23.10. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
22.10. kl. 10.00,
23.10. kl. 10.00,
26.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
29.10. kl. 10.00,
30.10. kl. 11.30
Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1