Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Alle

Høringer videoklipp
Dato Sak
28.05. kl. 10.15 Verksemda til Avinor AS
Sted: HØRINGSSAL 1
27.05. kl. 10.15 Kommuneproposisjonen 2014
Sted: HØRINGSSAL 1
27.05. kl. 10.00 Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.)
Sted: HØRINGSSAL 1
23.05. kl. 12.00 Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken
Sted: HØRINGSSAL 1
21.05. kl. 12.30 Finansmarknadsmeldinga 2012
Sted: HØRINGSSAL 1
21.05. kl. 10.00 Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar
Sted: HØRINGSSAL 2
16.05. kl. 10.15 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
Sted: HØRINGSSAL 1
16.05. kl. 10.15 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
16.05. kl. 10.15 Revidert nasjonalbudsjett 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
08.05. kl. 12.00 Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte
Sted: HØRINGSSAL 2
08.05. kl. 11.45 Endringer i energiloven
Sted: HØRINGSSAL 1
07.05. kl. 14.00 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)
Sted: HØRINGSSAL 2
07.05. kl. 08.45 Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip
Sted: HØRINGSSAL 2
06.05. kl. 12.00,
07.05. kl. 12.00,
13.05. kl. 12.00,
14.05. kl. 10.15
Nasjonal transportplan 2014-2023
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
30.04. kl. 12.00 Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012
Sted: HØRINGSSAL 1
30.04. kl. 12.00 Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar
30.04. kl. 12.00
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 2
29.04. kl. 12.15 Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)
Sted: HØRINGSSAL 1
29.04. kl. 11.00 Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken
Sted: HØRINGSSAL 2
29.04. kl. 10.00 Regjeringens internasjonale kulturinnsats
Sted: HØRINGSSAL 2
24.04. kl. 11.15 Framtidens barnehage
Sted: HØRINGSSAL 1