Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Oktober

Høringer videoklipp
Dato Sak
31.10. kl. 10.00,
01.11. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)
Sted: N-303
31.10. kl. 10.00,
01.11. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
31.10. kl. 10.00,
01.11. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
31.10. kl. 10.00,
01.11. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
30.10. kl. 10.00,
31.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)
Sted: N-202 Sted: N-202
30.10. kl. 09.00,
02.11. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
30.10. kl. 09.00,
02.11. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
27.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
26.10. kl. 08.45,
27.10. kl. 09.25
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
26.10. kl. 08.45,
30.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
26.10. kl. 08.45,
27.10. kl. 09.25
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)
Sted: N-303
26.10. kl. 08.45,
30.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Sted: N-202
26.10. kl. 08.30 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
26.10. kl. 08.00 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
23.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00
Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
23.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00
Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
23.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00
Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
23.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00
Nasjonalbudsjettet 2018
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
23.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00
Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
23.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2018
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1