Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Alle

Høringer videoklipp
Dato Sak
08.06. kl. 10.30 Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
Sted: HØRINGSSAL 2
08.06. kl. 10.15 Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold
Sted: HØRINGSSAL 1
01.06. kl. 10.15 Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)
Sted: HØRINGSSAL 1
20.05. kl. 09.00 Kommuneproposisjonen 2022
Sted: HØRINGSSAL 1
06.05. kl. 10.30 Representantforslag om å styrke norske sparebanker
Sted: HØRINGSSAL 1
06.05. kl. 10.30 Finansmarkedsmeldingen 2021
Sted: HØRINGSSAL 1
03.05. kl. 12.30 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)
Sted: N-202
03.05. kl. 09.00 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2020
Sted: HØRINGSSAL 1
03.05. kl. 09.00 Statens pensjonsfond 2021
Sted: HØRINGSSAL 1
29.04. kl. 13.40 Representantforslag om å satse på norsk filmproduksjon, i Norge
Sted: HØRINGSSAL 1
29.04. kl. 11.35 Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon
Sted: HØRINGSSAL 2
29.04. kl. 10.45 Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)
Sted: HØRINGSSAL 2
29.04. kl. 10.15 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
Sted: HØRINGSSAL 1
29.04. kl. 09.00 Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)
Sted: HØRINGSSAL 2
29.04. kl. 09.00 Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)
Sted: N-202
27.04. kl. 12.15 Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Sted: HØRINGSSAL 1
27.04. kl. 12.00 Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur
Sted: N-202
27.04. kl. 10.15 Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid
Sted: HØRINGSSAL 1
27.04. kl. 09.00 Lov om Opplysningsvesenets fond
Sted: HØRINGSSAL 1
26.04. kl. 15.20 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)
Sted: HØRINGSSAL 1