Stortingets lærerkurs 2022

Velkommen til Stortingets lærerkurs!

Stortinget arrangerer kurs i stortingskunnskap og politikk for lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Årets kurs holdes 16.–18. november 2022.

Kurset går over tre dager og er gratis.

Hva får du på kurset?

Som deltaker får du oppleve Stortinget fra innsiden. Du får se Stortingets spørretime fra publikumsgalleriet, og høre politikere og andre eksperter fortelle om Stortingets oppgaver og samfunnsrolle.

Foredragene omhandler blant annet Stortingets lovarbeid, budsjettarbeid og kontrollfunksjon. Programmet publiseres så snart det er klart, i løpet av høsten 2022.

Hvem kan delta?

Kurset er åpent for lærere i samfunnsfag på ungdomstrinnet og videregående skole.

Å delta på kurset er gratis. Stortinget dekker reiseutgifter for lærere bosatt utenfor Oslo.

Kurset går over tre dager, og vi forutsetter at deltakerne kan delta alle dager.


Sist oppdatert: 07.06.2022 11:31 


Kursinfo

Tittel

Stortingets lærerkurs 2022

Når

16.11.2022 kl.09:00 -
18.11.2022 kl.15:00

Hvor

Påmeldingsfrist

02.11.2022 kl.23:59

Hvem kan delta

Lærere i samfunnsfag fra ungdomsskolen og videregående skole