Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  7. mars vart den nye operasjonssentralen for Øst politidistrikt i Ski sett i drift. Samstundes vart dei tre sentralane i Lillestrøm, Ski og Sarpsborg lagde ned. Både frå innbyggarar og media på Romerike og i Follo vert det meldt at det har vorte vanskelegare å nå igjennnom til operasjonssentralen enn tidlegare. Kor mange oppringingar har den nye operasjonssentralen handtert sidan 7. mars, kor mange oppkall har dei ikkje svara på, korleis er desse tala samanlikna med før endringa og kva tiltak vert gjennomførte for å styrka kapasiteten?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Behandlingstilbud med fysioterapi i varmt klima kan utgjøre et godt behandlingstilbud og et verdifult sipplerende tilbud for personer med MS. Det konkluderte prøveprosjektet i regi av Rikshospitalet og Haukeland Universitetssykehus med i 2009.
  Hva vil statsråden gjøre for at flere MS-syke skal få behandlingstilbud i varmt klima, uavhengig av om de har råd til å finansiere det selv?

 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Hvorfor sørger ikke regjeringen for at det innføres en elektronisk innbetalingsordning for innbetaling av merverdiavgift og toll på postsendinger fra utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  I Sverige har det vært stor oppmerksomhet rundt at det importeres stadig flere ulovlige varer i postsendinger fra Kina. I tillegg oppgis det ofte lavere vareverdi enn den reelle, noe som resulterer i for lav toll- og avgiftsinnbetaling.
  Har statsråden oversikt over importen av varer gjennom postsendinger fra Kina til Norge, om det hyppig innføres ulovlige varer og om det ofte oppgis feil verdi på varene?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Som et ledd i regjeringens sentralisering av Norge skal nesten halvparten av landets skattekontor legges ned innen utgangen av neste år. Etter dette vil det kun være 57 kontorer igjen. Svært mange skattebetalere må nå akseptere til dels svært lang reisevei til nærmeste skattekontor. Samtidig vil 564 medarbeidere måtte bytte arbeidssted. Kan statsråden garantere skattebetalere og ansatte at alle de 57 gjenværende kontorene vil bestå med stedlig ledelse og ha minst samme bemanning som i dag?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle