Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Nærings- og fiskeridepartementet lover i E24 5. desember 44 mrd. kroner over ti år i økte eksportinntekter som følge av nye handelsavtaler i det som fremstilles som et «frihandelsregnskap». Et regnskap har imidlertid både en pluss- og en minusside. Hvor store økte importutgifter vil Norge få som følge av disse handelsavtalene, og hvor mye innenlandsk verdiskaping og sysselsetting vil fortrenges av den økte importen som kan ventes som følge av avtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Hva er det som skulle tilsi at gjennomføringsrisikoen ved å velge en spansk entreprenør skulle være lavere enn ved å velge etablerte norske aktører til et utbyggingsprosjekt på norsk jernbane og vil samferdselsministeren bidra til større åpenhet om hvilke kvalitetskriterier som blir lagt til grunn og hvordan disse blir definert og vektet innenfor anbudsprosesser på norsk jernbane?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Det er i mange land avdekket omfattende svindel med merverdiavgift. Hvor stort provenytap har staten hvert år som følge av slik svindel, har man etter statsrådens mening god nok kunnskap om omfanget av slik svindel i Norge, og hva gjør hun for å redusere statens tap?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  USA og flere Nato-land velger å unngå å bruke det kinesiske foretaket Huawei til samfunnskritisk infrastruktur. Så seint som i dag ble det kjent av Japan allerede fra mandag av kan komme til i praksis å forby innkjøp av utstyr fra Huawei.
  Hva er begrunnelsen for at Norge her velger å trosse råd fra vår viktigste allierte, og har man gjort grundige analyser av de sikkerhetsmessige og ikke minst de sikkerhetspolitiske implikasjonene som tilsier at det er i norske nasjonale interesse å benytte Huawei?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Kan regjeringen garantere at undertegnelse av FNs migrasjonsavtale ikke vil legge noe press på Norge, hverken politisk eller juridisk, om å endre norsk politikk på noe område, og kan regjeringen garantere at en undertegnelse ikke vil endre norsk politisk handlingsrom, hverken i dag eller i fremtiden?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle