Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (7), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Akershus omkranser Oslo fra vest, i sør og til nord-øst. Det er 22 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Gunvor Eldegard (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Regjeringen har gang på gang stemt mot forslag som vil bedre innholdet i eldreomsorgen. Vi er spesielt bekymret for tilbudet til demente. Stortinget har vedtatt en plikt til å ha dagaktiviteter i alle kommuner, men det bevilges ikke nok penger. De som er rammet av sykdommen og deres pårørende blir skadelidende hvis ikke tilbudet trappes kraftig opp. Hvorfor har statsråden valgt å se bort fra de faktiske tallene, behovene hos dem som er rammet og konsekvensene for dem og deres nærmeste?
 • Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Som Norsk Sykepleierforbund viser til, er det stor sykepleiermangel, og vi står i fare for å mangle 30 000 sykepleiere innen 20 år. Samtidig har søkertallene til utdanning gått opp med 2,7 prosent, og det er totalt 3 566 flere søkere enn i 2016, ifølge Samordna opptak. Likevel foreslo Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen ingen flere studieplasser i statsbudsjettet for 2017. Hvordan vil statsråden da sikre nok sykepleiere i eldreomsorgen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan kan helse- og omsorgsministeren forsvare at han har godkjent bortsettingen av kritisk IKT-infrastruktur i Helse-Sør-Øst?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

  Hvordan vil statsråden se til og sikre at Politihøyskolen akademiske frihet og forskningens uavhengighet ivaretas på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Tidligere innsendt spørsmål gjentas:
  Når legger statsråden opp til at henholdsvis «Trafikkpakke 1 Sør» og «Trafikkpakke 2 Nord» skal legges ut på anbud, når legges det opp til at kontrakter for de to pakkene skal inngås, og har statsråden vurdert hensiktsmessigheten av å gjennomføre en stor og kostbar konkurranse som antagelig ikke vil være klar til signering før etter at høstens stortingsvalg er avholdt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle