Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  DN 31.07.18 omtaler at ordet "betydelig" fant veien inn i bokføringsloven i 2015. Dette betyr at det ikke er nok for politiet å påvise et brudd på loven. De må også kunne bevise at overtredelsene er betydelige. En høyesterettsdommer kaller det en glipp, mens en politiadvokat mener useriøse arbeidsmarkedsaktører går fri.
  Vil regjeringen ta initiativ til at ordet "betydelig" blir tatt ut fra lovteksten, slik at det blir lettere å ta useriøse arbeidsmarkedsaktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til næringsministeren

  Kan statsråden opplyse om regjeringens arbeid med utvalget som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd, er det nedsatt, hva er mandatet, hvem er medlemmer og når planlegger regjeringen å fremme sak for Storinget med oppfølging av utvalgets arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helseministeren

  Avisen Dagen publiserte 19.9.2018 en sak om Vinmonopolets annonsering.
  Med bakgrunn i alkohollovens reklameforbud, hva er statsråden vurdering knyttet til Vinmonopolets annonsering for auksjon som sirkulerer på internett, mener statsråden at dette er et brudd på reklameforbudet, og er det i så fall behov for et tydeligere lovverk som hindrer aktører fra å markedsføre alkohol?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvilke konkrete tiltak vil statsråden initiere for å sikre at befolkningens helsedata i elektroniske pasientjournaler (EPJ) – innen en forsvarlig og fornuftig tidsramme – blir strukturert, standardisert og forberedt for automatiske uttrekk slik at informasjonen kan brukes til persontilpasset medisin, uten at samme informasjon må innhentes eller registreres flere ganger?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Er det statsrådens syn at det i dag foregår unødvendig rapportering ved bruk av legemidler, hva vil han i så fall gjøre med det, og hvordan vil han sørge for at kravene til rapportering har legitimitet hos helsepersonellet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle