Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Er statsråden enig i at en lokalisering av behandlingen for akutt hjerneslag (trombolyse / mekanisk trombektomi) i Arendal vil kunne ha gjensidig positive effekter med PCI-senteret (hjertesenteret), og at man vil få et økt pasientgrunnlag ved at både Agders og Telemarks befolkning vil kunne nyte godt av et slikt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Når kan vi vente en avklaring på prosjektering av luftambulansebase i innlandet i Sør-Norge, og ser statsråden muligheter for reetablering av en påskebase på Hovden inntil man eventuelt har etablert en permanent luftambulansebase i innlandet i Helse Sør-Østs område?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvor mange barn fødes i Norge med skader knyttet til alkoholbruk eller andre rusmidler i svangerskapet, hva vet man om omfanget av senskader og hvordan sikrer statsråden at disse barna får god nok oppfølging av helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvilke resultater har man hittil oppnådd gjennom samarbeidsprosjektet om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av tannfyllingsmaterialet amalgam, og hvordan vil statsråden fremover sikre at personer som opplever bivirkninger etter amalgambruk får en egnet og personlig tilpasset behandling for sine helseplager?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan ser statsråden for seg at man gjennom Utviklingsplan 2035 vil utvikle sykehusene i Arendal og Flekkefjord framover, og kan han garantere at man ikke vil miste funksjoner ved disse sykehusene som følge av at det gjøres nødvendige investeringer i nye bygg og utstyr i Kristiansand?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle