Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  En endring i abortloven, der alvorlig sykdom hos fosteret fjernes som selvstendig grunnlag i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, vil kunne bidra til ulikheter i helsetjenestene. Dette fordi kvinner som har råd til det kan få utført aborten i utlandet, mens kvinner som ikke har råd istedenfor vil måtte stå i nemnda og argumentere sin sak, i en allerede svært krevende livssituasjon. Ser statsråden at en endring i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c kan bidra til sosial ulikhet på dette feltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Er den økte sykehuskøen ved Sørlandet sykehus i tråd med regjeringens politikk, eller vil statsråden ta grep for å få ned køen og fristbruddene, og er statsråden enig i at en styrking av sykehusøkonomien utover dagens situasjon kunne vært et bidrag til arbeidet med å redusere sykehuskøen ved Sørlandet sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan følger helseministeren opp forslaget om abonnementsavtale for voksne når det gjelder tannbehandling, hvordan vil han innrette denne ordningen slik at den kan hjelpe flere med dårlig råd til nødvendig tannbehandling, hvilket omfang ser statsråden i dag for seg at ordningen vil få og når kan man forvente at dette tiltaket vil være iverksatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvilke ekstra ressurser vil helseministeren stille til disposisjon slik at innføringen av pakkeforløp innen psykisk helsevern og avhengighetsbehandling skal bli vellykket?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan har statsråden forsikret seg om at all refusjon fra Helfo utbetalt til tannleger kommer pasienten til gode, hvilke kontrollmekanismer har man innført, og hvordan sørger man for at pasienter som må gå til tannbehandling over lengre tid får støtte fra refusjonsordningen underveis i behandlingen, når de har krav på det, slik at pasienten slipper å få en unødvendig anstrengt likviditet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle