Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Nylig ble en gutt med utviklingshemning tvangsutsendt alene til Kabul. Denne svært sårbare gutten ble medisinert med flere tyngre medisiner for å bl.a. å dempe angst og sørge for søvn. Da denne sårbare gutten ble tvangsutsendt, sluttet denne medisineringen brått. Gutten sitter nå livredd og alene på et hotell i Kabul, som han snart kastes ut fra, og helt uten medisiner og medisinskfaglig oppfølging.
  Vil statsråden ta initiativ til at denne utviklingshemmede gutten får helsefaglig oppfølging?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger, herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken, og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Det er blitt meg fortalt, at pasienter som må stå i kø over lengre tid for MR- eller CT-undersøkelse og hvor undersøkelsen foretas av private helseaktører, men er bekostet av det offentlige helsevesen, tilbyr den enkelte pasient undersøkelse umiddelbart hvis pasienten selv betaler.
  Vil statsråden sørge for at denne praksisen opphører og at pasienter som det offentlige betaler for ikke må vente unødig lenge?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Det er hjemlet i opplæringslova § 13-7 at kommunene skal ha et SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. SFO-tilbudet er mange steder under enhver kritikk for barn med spesielle behov. Hvordan kan statsråden sikre at overgangen fra skole til SFO ikke resulterer i store sosiale og psykiske problemer for mange av dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Den 13. mars ble en gutt med utviklingshemning som søkte asyl i Norge returnert til Afghanistan.
  Kan statsråden garantere at man ivaretar hjelpe- og omsorgsbehovene til flyktninger med utviklingshemning og deres rettsikkerhet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle