Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Hvilke krav om budsjettering og økonomistyring har kulturministeren satt til arrangementet Sykkel-VM når regjeringen har bevilget millioner i tilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Viser til svar på representant Åsmund Aukrusts spørsmål av 13. november, besvart av Klima- og miljøministeren 15. november, der Helgesen skriver at fagmiljøene er under betydelig press, og at departementet vil vurdere om det kan gjennomføres tiltak for å forenkle og effektivisere skogvernarbeidet.
  Kan statsråden svare på i hvilke deler av skogvernprosessen det mangler kapasitet og på hvilke måter det er aktuelt å forenkle og effektivisere arbeidet slik at Stortingsvedtaket om 10 prosent skogvern kan nås innen rimelig tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Omtrent samtidig med at stygge dyrevelferdssaker slås i mediene opp omkring slaktegrisprodusenter i Rogaland, legges resultatet av budsjettforhandlingene på borgerlig side fram. Her strupes Mattilsynet med ytterligere 25 mill. kr. Pga. tidligere kutt og økte utgifter med Skrantesyke, kan dette føre til en reell nedskjæring på 65 mill. kr. til etaten.
  Hvordan syns statsråden dette harmonerer med regjeringens - og spesielt Frps - uttalte ønske om mer dyrevelferd?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Hvordan vil kulturministeren konkret følge opp Lokalradioforbundets bekymringer, for å sikre et større eiermangfold i radiotilbudet i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Hvordan vil regjeringen sikre at MVA-fritaket for digitale nyhetsmedier virker etter hensikten?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle