Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grenser i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i øst til Akershus og Oslo. Det er 21 kommuner i Buskerud.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Regjeringen har brukt uforholdsmessig mye tid, ressurser og verdifull kompetanse på å foreslå, utrede og innføre systemer som ikke gir eldre et bedre tilbud. Det kan synes som om regjeringen hovedsakelig har brukt tiden sin på skrivebordsreformer. Først nå hører vi statsråden snakke om at han skal lytte til kommunene gjennom innspill til en reform som ennå ikke har hørt startskuddet. Mener statsråden han driver god eldrepolitikk når han stadig går på tvers av faglige råd, kommuners innspill og eldres ønsker?
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  18. februar 2015 påpekte jeg de lange ventetidene for hørselshemmede. Siden den gang har intet skjedd. Helseministeren viste til den kommende primærhelsetjenestemeldingen. Meldingen er behandlet av Stortinget, og et flertall gikk inn for at refusjon av utgifter til audiograf skulle utredes. Har statsråden en intensjon om å følge opp flertallets merknad, og hva vil statsråden foreta seg for å redusere ventetiden, sikre nærhet til tilbudet og sørge for hørselsrehabilitering fremfor kortsiktig behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden gi beskjed til Nav om at alle alders- og uførepensjonister skal få «lønnsslipp» om sine pensjons- og trygdeytelser i posten, når de etter egen vurdering har løpende behov for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden gjøre rede for hvilke foreldelsesregler som gjelder for enkeltvedtak om folketrygdytelser, og hvor disse er hjemlet, eller bekrefte at det er slik at vedtakene kan tas opp til ny vurdering uavhengig av hvor lang tid NAV har brukt på å oppdage feil de selv har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Telenor Arena, skulle bli Norges største innendørs fotballarena, men har så langt vært en fiasko for fotballen. Planutvalget i Bærum kommune vedtok høsten 2016 en driftsplan som i realiteten ikke sikrer fotball mer enn 2 måneder i året, fordelt på 3 perioder - endatil utenfor sesong. Lovlighetsklage er behandlet av fylkesmannen.
  Kan statsråden stå inne for Fylkesmannens siste tolkning at fotball i to av årets tolv måneder er i overenstemmelse med at "arenaen i hovedsak må benyttes til fotballspill"?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle