Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Ordningen med utvidet transporttjeneste for brukere med særlig behov (TT-ordningen) har vært innført i under halvparten av fylkeskommunene. De som ennå ikke får ta del i denne statlige støtten, kan føle seg betydelig for-fordelt. Buskerud fylkeskommune er en av dem som igjen har fått avslag, mens nabofylket Vestfold fikk innvilget søknaden.
  Hvilken plan har statsråden for at ordningen skal omfatte alle fylkeskommuner slik at potensielle brukere i Buskerud og andre fylker får dekket sine åpenbare behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  En omstridt utskyting av villreinstammen i Nordfjella ble gjennomført for å stanse en mulig spredning av den alvorlige skrantesjuka. I det siste har det kommet fram sterke begrunnelser fra flere biologer og viltforvaltere om at beiting og forflytting av flere tusen sau i dette området kan være en alvorlig trussel mht. spredning.
  Vil statsråden granske dette nærmere og innføre tiltak som vil stanse denne trusselen, og hvorfor imøtekom ikke statsråden Mattilsynets anbefaling om å stenge lokale saltsteinplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvordan vil statsråden rydde opp i de vedvarende tekniske feil ved gjennomføring av norskprøvene for voksne innvandrere?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Mange syklister klager over mangel på sykkelplasser og høye priser for å ta sykkelen med seg på toget. Mange land som satser på sykkel - både til daglig bruk og for turister - har langt bedre muligheter for sykkeltransport på tog.
  Hva vil statsråden gjøre for å bedre mulighetene for å ta sykkel med seg på toget, ikke minst i lys av anbudsutsettelsene som nå gjennomføres, og vil han ta initiativ til at prisene blir satt ned - for å stimulere til mer bruk av sykkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  5. juni i år kom den endelige rapporten fra Mattilsynet som oppsummerer resultatene av alle inspeksjonene i svinebesetningene i Rogaland det siste året. Her avdekkes det sjokkerende mange brudd på lov og forskrifter. Selv om besøkene var varslet, fant man ett avvik eller flere på hele 73% av besetningene. Hvilke konkrete grep vil statsråden ta for å bedre situasjonen i norsk svinehold, og vil han nå vurdere å se jordbruksoppgjør og jordbruksstøtte i sammenheng med krav til dyrevelferd?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle