Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grenser i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i øst til Akershus og Oslo. Det er 21 kommuner i Buskerud.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Torsdag 11. mai 2017 behandlet Stortinget to saker om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser ved fosterforeldres sykdom eller arbeidsledighet. Et enstemmig storting påla regjeringa snarest å innføre en overgangsordning som sikrer at fosterforeldre ikke taper økonomisk, fram til et nytt regelverk er på plass.
  Hva har statsråden gjort for å sette Stortingets vedtak ut i livet, og når er overgangsordningen på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørsmålet gjelder om noe kan gjøres for å hindre at personer faller mellom to stoler fordi de omfattes av motstridende krav i ulike regelverk. Regler om dagpenger krever at man er villig til å flytte. Familiegjenforente kan ikke flytte fra familien.
  Finnes det unntaksbestemmelser i noen av disse regelverkene som gjør at også familiegjenforente kan motta dagpenger som de har tjent opp rettigheter til, hvis ikke, vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Når og på hvilken måte har regjeringen informert Stortinget om at dagens regelverk medfører at arbeids- og velferdsetaten utbetaler ytelser til personer som samtidig unndrar seg straffeforfølgelse eller soning, og hvilke initiativ har statsråden selv tatt for at dette blir ryddet opp i?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden avkrefte at det med dagens regelverk er mulig for arbeids- og velferdsetaten å tildele arbeidsmarkedstiltak finansiert av fellesskapet til personer med utkastelsesvedtak fra Norge, og hva vil statsråden gjøre dersom dagens regelverk likevel ikke hindrer dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hvor mange og hvilke lensmannskontor som blir igjen etter politireformen vil få beholde egen lensmann, vil denne lensmannen fremdeles ha samme myndighet og oppgaver som før reformen, og hvilke fullmakter har en politikontakt i forhold til dagens lensmann?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle