Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hvordan er fordelingen av midler bevilget over statsbudsjettet til riksvegutbygging for henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark for årene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Fra 2020 overtar fylkeskommunene de statlige fiskerihavnene.
  Vil finansieringen av fiskerihavner da legges inn i rammefinansieringen og følge de vanlige kriteriene i det fylkeskommunale inntektssystemet, eller vil det bli laget kriterier som fanger opp at de fylkeskommunene som får overført fiskerihavner faktisk også får overføringer til dette?

 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Regjeringens politikk er å overføre ansvaret for havner fra Kystverket til de 11 nye regionene i løpet av de neste to årene. Stortinget har nylig behandlet rullering av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018 til 2029. Betyr overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til regionene at regionene fritt kan prioritere hvilke havner som skal bygges ut, og at NTPs prioriteringer ikke er bindende for regionene?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til utenriksministeren

  Hvilke tiltak vil statsråden foreta seg for å sikre at tilskuddsaktiviteten gjennom Barentsekretariatet kan gjenopptas snarlig og ikke må reduseres?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeriministeren

  Vil fiskeriministeren flytte oppstartsdato fra 1.mai til 1. juni for Nordkynkvota, for å få mest mulig nytte av denne kvota for landanleggene,
  vil fiskeriministeren flytte refordelingsdato for Nordkynkvota fra 1.oktober til 1. september, slik at den minste flåten i større grad kan nyttiggjøre seg en eventuell refordeling, og vil fiskeriministeren stille krav til bearbeiding av denne kvota?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle