Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Fremskrittspartiet har i regjering økt elavgifta gang på gang. Dette gir høyere strømpriser og dårligere økonomi for folk flest. Nå åpner regjeringa for å bygge flere utenlandskabler som vil øke strømprisene ytterligere. Vil regjeringa fryse elavgifta for å hindre ytterligere økninger i strømprisen i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Ressurssituasjonen i politidistriktene er krevende. Nestleder i Politiets Fellesforbund Innlandet skrev nylig i en kronikk at det er store forskjeller på by og land i Norges største politidistrikt, og viste blant annet til tidvis manglende politiberedskap. Eksempelvis måtte en hotellvert på Grotli i Oppland selv håndtere og pågripe en utagerende gjest fordi det tok for lang tid før politiet rykket ut. Innlandet politidistrikt har en politidekning på bare 1,45 pr. 1 000 innbyggere. Mener statsråden at dagens situasjon er tilfredsstillende?
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Regjeringen vil ikke sende forslag om nye fylkesnavn på høring, til tross for at jurister mener dette bryter med utredningsinstruksen. Statsråden har uttalt at 'innbyggerne som har en oppfatning om saken, kan ta den direkte opp med sine stortingsrepresentanter'. Dette fremstår som en ren ansvarsfraskrivelse i en sak med stort engasjement blant folk. Mener statsråden at det er den enkelte stortingsrepresentants ansvar å oppfylle regjeringens utredningsplikt, eller vil hun likevel sende saken på høring?
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  NRK.no skriver 11. april at jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum, som jobber ved Universitetet i Oslo og har skrevet doktorgrad om utredningsinstruksen, er tydelig på at forslaget til nye fylkesnavn skulle vært sendt på høring. 'Ved å ikkje gjera det, så bryt regjeringa utgreiingsinstruksen, og det er det same som å bryta lova', sier han ifølge NRK.no. Hvorfor tar ikke regjeringen utredningsinstruksen på alvor og sender saken på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til utenriksministeren

  Hva har Regjeringen gjort overfor franske myndigheter siden november 2017 for at Frankrike ikke skal motsette seg at FNs operasjon i Vest-Sahara permanent kan rapportere på menneskerettighetssituasjonen i det okkuperte territoriet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle