Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Lasse Juliussen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om opprettelse av en tilskuddsordning til aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer. Et godt eksempel på et slikt prosjekt, som viser hvordan frivillighet kan bidra til aktivitet og livsglede, er HamKams prosjekt Minneballen. Her brukes fotballinteresse som utgangspunkt for samvær og mimring. Vil statsråden støtte vårt forslag for å få i gang flere slike prosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Aftenposten kan i dag fortelle om en kvinne som har fått opphold i Norge fordi hun har rømt fra et voldelig tvangsekteskap i AfghanistaHun får ikke familiegjenforening med døtrene selv om de risikerer tvangsgifte. UNE begrunner avslaget med at barna etter afghansk sharia-lov er mannens eiendom. Mener Statsråden at Norge skal bruke sterkt kvinnediskrimminerende sharia-lover som begrunnelse for å gi avslag på på asyl og familiegjenforeningssaker?
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

  'Jeg har sagt tidligere at åpenhet er viktig for meg. Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet.' Dette sa forsvarsministeren under en tale i Oslo Militære Samfund. Det er godt kjent i Forsvaret at hoveddelen av den fagmilitære prosessen er ferdig i månedsskiftet april/mai. Er regjeringen redd for at deres nedprioritering av landmakta vil bli et så kontroversielt tema i valgkampen at den fortsatt holder de fagmilitære vurderingene hemmelig til etter valget?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  I april stanset en fransk forvaltningsdomstol i Lyon en retur av en afghansk asylsøker fra Frankrike til Norge. Retten mente ifølge Dagsavisen at mannen ville være i fare i Norge, fordi han sannsynligvis ville ble sendt til Afghanistan, noe som ville være et brudd på menneskerettighetene.
  Vil statsråden revurdere Norges returpraksis, i lys av dommen, som konkluderer med at Norge bryter menneskerettighetene ved returer til Afghanistan?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

  Hva gjør regjeringen for å sikre at elever med utviklingshemming også får muligheter for yrkesfaglig utdanning i den videregående skolen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle