Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

  En familie har kommunal barnehageplass, men søker til en privat fordi det passer bedre. De får tildelt plass og sier opp den kommunale plassen. Så viser det seg at den private barnehagen ikke har ledig plass likevel og familien står uten tilbud. Mor må bli hjemme fra arbeid med påfølgende store økonomiske tap. Verken kommunen eller den private barnehagen ser ut til å ha eller ta ansvar.
  Er dette et lov-tomt rom og har ikke kommunen uansett ansvar for å sikre barnet plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lasse Juliussen (A) til kulturministeren

  Hvilke kriterier legger regjeringen til grunn når de vurderer støtte til idrettsarrangement, hvilke krav stilles knyttet til bruk av statlig støtte til for eksempel utbytte og pengepremier, og har regjeringen vurdert støtten opp mot reglene for offentlig støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

  I Dokument nr. 15:463 (2016-2017) svarer kunnskapsministeren: I tillegg vurderer derfor departementet løsninger som kan ivareta elevene som berøres av saken på kort sikt.» Henvendelse fra samme elev som fikk medhold i nemnda viser at på tross av gode karakterer i alle andre fag, gis ikke vitnemål pga. manglende 2. fremmedspråk. Det kan ikke aksepteres at elever med dysleksi hindres i videreutdanning av diskriminerende regler.
  Hva gjør statsrådene slik at disse elevene nå får vitnemål?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

  På hvilken måte mener statsråden at det er hensiktsmessig og korrekt at hun fatter detaljerte beslutninger om omorganiseringen av etableringen av en ny klagenemnd knyttet til LDO, og flyttingen av den nye klagenemda til Bergen, uten at de ansatte og deres fagforening blir involvert?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Publikum som søker hjelp på sitt lokale skattekontor møter i disse dager stengte dører, samtidig sitter medarbeiderne bak lukkede persienner og får ikke hjelpe.
  Synes statsråden dette er god kundebehandling og en fornuftig måte å forvalte medarbeidernes arbeidsmotivasjon på?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle