Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kunnskapsministeren

  Mener statsråden at det har vært en god prosess i forkant av stenging av studentklinikken ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og hva vil han gjøre for å sikre åpenhet, demokratiske prosesser, nødvendige utredninger og pasienthensyn i videre prosesser rundt klinikken?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  På hvilken måte mener statsråden at vergemålsordningen løser de samme behovene som spesielle rettshjelptiltak, vil noen av de samme gruppene ivaretas av vergemålsordningen og de spesielle rettshjelptiltakene og i så tilfelle hvilke grupper gjelder dette, og hvordan mener han at kuttene i de spesielle rettshjelptiltakene bidrar til at flere får sikret sine juridiske rettigheter i et stadig mer rettsliggjort samfunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til kunnskapsministeren

  Hvordan vil kunnskapsministeren sørge for at det lokale studie- og høgskolesenteret har ressurser til administrasjon knyttet til studentene som skal studere på Tynset for å kunne arbeide ved Norsk Helsearkiv?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

  På hvilken måte oppfyller Human Rights Service vilkåret i tildelingen: "å medvirke til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og barna deres. Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres." og er det Statsministerens oppfatning at det å be publikum sende inn bilder av innvandrere uten deres samtykke bidrar til «økt tillit» eller «sikrer samfunnet kunnskap»?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Det er nå påvist feil i vurderingen av dokumenter og bevis i saken om den iranske kvinnen som ble returnert til Iran og pisket. Dette er brudd på Norges forpliktelser. Prosedyrene i slike saker må være sikre og arbeidet må ha høyeste kvalitet, fordi feil kan bli fatale.
  Vil statsråden på bakgrunn av saken foreta en full og åpen granskning av saksbehandlingen og rutinene og inntil videre stanse saker som er under behandling der samme verifisering av dokumenter blir benyttet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle