Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  I regjeringsplattforma står det at regjeringa vil få på plass ei tilskotsordning til bygging av kjøkken på sjukeheimar, og dette er også med i den framlagde eldrereformen. Nå vert det varsla at kommunaene ikkje kan søkja på et slikt tilskudd før tidligst 2020. Kommunar som alt er i en utgreiinsfase må dermed utsetja bygginga.
  Var utsetjingen en del av regjeringas intensjon, og kan Statsråden koma kommunane, som alt er i gang med dette positive arbeidet som regjeringa ynskjer, i møte?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Kan statsråden bekrefte at Kongsvinger ikke vil bli utelukket som alternativ ved vurdering av lokalisering for ny politihøgskole, og hvor realistisk er dette når en nedleggelse av bachelorutdanningen ved Kongsvinger i revidert fører til at 15 statlige årsverk forsvinner fra Politihøgskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  En norsk statsborger på ni år risikerer nå å bli skilt enten fra sin mor som har vært omsorgsperson, eller sin far som er norsk. Far mener barnet har det best hos mor. Saken er at mor er blitt utvist fra landet. Saken vil nå bli fremmet for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Norge har forpliktelser overfor henne både som statsborger og etter barnekonvensjonen som må tillegges mest vekt.
  Vil statsråden sikre at utsending stilles i bero inntil EMD har behandlet saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  En norsk far blir i tingretten tilkjent foreldreansvar for et barn. Barnevernet støtter avgjørelsen. Mor bortfører barnet til utlandet umiddelbart ved hjelp av forfalskede papirer. På tross av at far er tilkjent omsorgen, blir han pålagt å betale bidrag, uten at norske myndigheter på noen måte kan sikre at pengene kommer barnet til gode.
  Mener regjeringen det er en riktig fortolkning av reglene når resultatet blir at barnebortføring som er kriminelt, i praksis lønner seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Mer enn 2 år er gått siden Stortinget vedtok at regjeringen skulle komme med forslag om et ID-avklaringsprogram for irakere. 15 februar 2018 svarer Sanner på spørsmål til stortinget at han innen kort tid vil instruere UDI om saken og at den har høy prioritet. Nå skriver vi juni 2018 og ingenting har skjedd. Det er ikke akseptabelt at disse sakene skal vente lengre nå, særlig når statsråden har informert Stortinget om løsning innen kort tid.
  Når kommer instruksen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle