Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Økningen i ulikhet som vi har sett under Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen, synes også på fotballbanen. TV2 har satt søkelyset på at mange barn og ungdom må slutte med fotball fordi det er for dyrt. Klubbene har et ansvar for å inkludere alle, men politikken kan også legge til rette for at klubbene skal kunne ha en økonomi som tillater dem å ha lave treningsavgifter. Hvorfor vil ikke statsråden prioritere å bruke penger på idrettsanlegg, slik hun selv tok til orde for da hun satt i opposisjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  I svar til meg om ansvar for varmtvannsbasseng som del av pasienttilbudet i spesialist og kommunehelsetjenesten innrømmer helseministeren at ingen har ansvar for at tilbudet finnes. Det er svært alvorlig for pasientene som har stor nytte av tilbudet. Ved Diakonhjemmets basseng er det ukentlig 800 som nå mister tilbudet, ledig kapasitet i Oslo som er tilgjengelig er kun 100. Nedleggingen må stoppes inntil alternativ er på plass.
  Vil helseministeren stoppe nedleggingen og sikre pasientens behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  En stor andel av den norske befolkning er berørt av alvorlige lesevansker. Disse holdes i realiteten utenfor den digitale informasjonsflyten fra det offentlige og samfunnet for øvrig. Det er udemokratisk, en likestillingsutfordring og gjør at noen går glipp av sine rettigheter. Samfunnet er basert på skriftspråk, men det er ikke tilgjengelig for alle.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle kan delta fullt ut i det digitale informasjonssamfunnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Jeg har blitt informert om en situasjon hvor en afghaner som var under utredning for hvorvidt vedkommende var utviklingshemmet, med en foreløpig uttalelse på et evnenivå på rundt 10 år, har blitt tvangsreturnert til Afghanistan og Kabul alene.
  Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at personer under utredning for utviklingshemming har blitt tvangsreturnert til hjemland før utredningene har vært avsluttet og er det i tråd med Regjeringens ønske?
 • Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til klima- og miljøministeren

  Stortinget vedtok siste ulveforlik den 6/6-2016. Den 20/6-2016 sender KLD ut en forskriftsendring som skal tilpasse forskriften til Stortingets vedtak. Men i kommentaren til forskriften gjøres endringer som direkte er i strid med Stortingets innstilling og vedtak. Denne endringen er senere blitt helt sentral mht. om Stortingets vedtak kan følges opp.
  Hvorfor ble denne endringen sendt ut etter at Stortinget hadde vedtatt det motsatte av hva kommentaren til forskriften sier?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle