Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  I Nasjonal helse- og sykehusplan sier Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at 'Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser'. Begrepet 'akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse', brukes nå i vedtak om nedleggelse av hele/deler av akuttkirurgien ved sykehus. Hva betyr 'kirurgisk vurdering og stabilisering', og hva betyr 'vurderings- og stabiliseringskompetanse'?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Kan statsråden garantere at Nordhordlandspakken vert fremja slik at den rekk handsaming av Stortinget i denne stortingssesjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hva har politiet i dag lovhjemmel til å foreta seg når det gjelder kartlegging og registrering av mennesker som tigger?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

  Hva har endret seg i kostnadsberegningene for Ringeriksbanen siden april 2016, og finnes det et skriftlig innspill eller en ny kostnadsberegning fra fagetatene som underbygger statsrådens påstand om at utsettelse av Ringeriksbanen er fornuftig?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  I Dagbladet 20. mars etterlyser Folkehelseinstituttet en handlingsplan mot sykehusinfeksjoner. Det vises til at Norge mangler data på hvor mange som får pasientskade som følge av sykehusinfeksjon, og det anslås å være mellom 15-20 000 årlig. De mener det ikke er tilstrekkelig med punkt-overvåking og det vises til Tyskland, Skottland og England som har langt bedre data om smittevern og infeksjon.
  Hva mener ministeren om Folkehelseinstituttets råd og hva blir gjort for å sikre bedre oversikt over sykehusinfeksjoner?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle