Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Hvordan vurderer utenriksministeren lovligheten av hendelsen der israelsk militære stanset båten Kårstein som seilte under norsk flagg i internasjonalt farvann, og hvilke undersøkelser gjør norske myndigheter selv for å få klarhet i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til landbruks- og matministeren

  Hvordan vil statsråden forebygge og forhindre en fremvekst av kyniske «valpefabrikker» ?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil statsråden informere stortinget om helseforetakenes gjennomgang av nye medisiner etter unntaksordningen som skulle gjennomføres fra 2016, informere generelt om hvordan pålegget fra regjeriingen om å sikre likeverdig praktisering er fulgt opp i de regionale helseforetakene og konkret beskrive hva helseministeren og departementet selv har gjort for å følge opp saken, og vil statsråden vurdere å endre kriterier for unntak slik det nå er formulert, for å gjøre ordningen mer rettferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil statsråden ta initiativ til ei endring i ordninga med tilleggskrav for helsepersonell utdanna utanfor EØS og Sveits, sikre at det vert gjennomført årlege tilbod om å ta fagprøve for dei kandidatane som treng det, uavhengig av kor mange påmeldte det er, sikre betre retningslinjer for kva ein fagprøve skal bestå av, og vurdere behovet for om kandidatar frå alle land utanfor EØS og Sveits må gjennom den same kravlista for å få godkjenning?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Hvilke reaksjoner vil utenriksministeren komme med ovenfor israelske myndigheter på at skipet ble stanset i internasjonalt farvann og hva gjør Norge for å legge press på Israel for å få slutt på den ulovlige blokaden av Gaza?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle