Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Frisørbransjen reagerer på at staten gjennom Innovasjon Norge, NAV og IMDI gir støtte til nyetablering som oppfattes som konkurransevridende i en tidels overetablert bransje. Frisørbransjen er positiv til at arbeidssøkende og innvandrere skal komme i arbeid, men innovasjonstiltak må komme hele næringen til gode.
  Hvordan sikrer regjeringen at offentlig støtte ikke bidrar til å undergrave seriøse frisørbedrifter som blant annet tar ansvar for lærlinger i en overetablert bransje med fra før lave marginer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Frisørbransjen er opptatt av et seriøst arbeidsliv og konkurranse på like vilkår. Frisørbransjen har i alle år tolket forskriftene om hygienekrav i "frisørforskriften" som at det skal være innlagt vann og vask for kunder og frisører. Dette kravet fravikes nå av enkelte aktører i frisørmarkedet. Dette har både økonomiske og helsemessige konsekvenser. Hvordan skal forskriftene forstås og hvordan sørger regjeringen for at den blir håndhevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helsedirektoratet har nå begynt å fatte vedtak i klagene fra de mange ungdommene som i god tro har satset på psykolog utdanning i Ungarn. Men vedtakene er gjort på bakgrunn av utdatert og ugyldige fagbeskrivelser. Dette kom frem i brev fra Universitetet i Ungarn før klagene ble behandlet. Helsedirektoratet har dermed vurdert mulige kompenseringstiltak på feilaktig grunnlag. Når og hvordan vil helseministeren sørge for at alle de unge med utdanning fra Ungarn og Polen får en rettmessig behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilke tilbud som gis til spillavhengige i de ulike helseforetakene, mener statsråden tilbudet er godt, og vil statsråden sørge for at spillavhengige sikres et behandlingstilbud på lik linje med behandlingstilbud til rusavhengige?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Har KOFA prioritert å fremskynde klager der kontrakt allerede er inngått og vil statsråden medvirke til at Betania Malvik sin klage til KOFA angående anskaffelse av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge behandles snarest og at Helse Midt-Norge avventer resultatet av klagebehandlingen før helseforetaket går videre i implementering, også av de kontraktene som alt er signert?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle