Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Mener Helse- og omsorgsministeren det er sammenheng mellom Universitets sykehuset Nord-Norge(UNN)sitt lave score i pasientsikkerhetsundersøkelsen på sikkerhetsklima og alvorlige hendelser i foretaket, hvordan vil statsråden sørge for at Helsetilsynets undersøkelser fører til konkrete endringer og vil det tas initiativ til en grundig gransking?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil helseforetakene få reviderte oppdragsdokument for Narvik sykehus, Odda sjukehus og Flekkefjord sykehus der det fremgår hvordan foretaksmøtenes vedtak er å forstå, når vil de i tilfellet ha et slikt oppdragsdokument i hende og mener statsråden prosessene som foregår ved Flekkefjord sykehus er i tråd med det foretaksmøtet har bestemt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Mener statsråden at sommerstengning av barneavdelingen i Kristiansund gir barn som sogner til sykehuset et trygt tilbud i sommer, er det foretatt en risikovurdering, hva inneholder den i så fall og hvor er den nedfelt og hvilke eventuelle forsterkninger er gjort denne sommeren sammenlignet med tidligere?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Ni av ti barn med SCID (alvorlig immunsvikt) overlever hvis beinmargstransplantasjon utføres før de får alvorlige infeksjoner. Nyfødtscreening vil dermed redde liv og forhindre mye lidelse og tidlig død. Det er gjennomført en pilot i Norge av 9000 nyfødte, der tre ble diagnostisert og har fått behandling på Rikshospitalet. Når screening har vist seg så livsviktig må det snarest bli et tilbud til alle nyfødte og ikke vente til 2019.
  Når vil alle nyfødte bli screenet for SCID?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Hvilke konkrete tiltak gjør statsråden for at direktoratet eller departementet raskere skal kunne avdekke og sanksjonere mot selskaper som utgir seg for å være ideelle, men som viser seg å være kommersielle, hvordan forsikrer statsråden seg at slikt blir slått raskt ned på og kjenner statsråden til flere aktører som nå er under vurdering om de er ideelle eller kommersielle?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle