Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til statsministeren

  Norge er en viktig bidragsyter for global helse både økonomisk og med kunnskap innen forskning, undervisning og utdanning. Forskningsrådets program GLOBVAC har i løpet av 10 år utviklet et globalt helseforkingsmiljø med stor internasjonal anerkjennelse. Regjeringen har redusert støtten dramatisk og svekker dermed vår evne til å bidra med å løse de globale helseutfordringer.
  Vil statsministeren sikre nye forskningsmidler til global helse, slik det er anbefalt i HO21, evaluering av GLOBVAC, og i tråd med FNs bærekrafts mål?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

  Norge har sammen med Guineas president, Bill Gates med flere, etablert partnerskapet CEPI for å utvikle vaksiner der markedsintensiver ikke bidrar. Et nyttig tiltak, men det løser ikke problemer knytt til svake helsesystemer, mor-barn helse, ikke smittsomme sykdommer, fattigdom og underernæring. Norge finansierer tiltaket med å kutte fra forskning på nettopp disse områdene.
  Hvilke åpne og kunnskapsbaserte prosesser har blitt lagt til grunn for denne omprioriteringen av midler?
 • Spørretimespørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

  Rett før årsskiftet fattet Skatteetaten et prinsippvedtak om at en framforhandlet avtale med et kollektivtransportselskap om rabatterte periodebilletter for ansatte vil være skattepliktig (rabatten) gitt at kollektivtransport brukes i forbindelse med arbeid, selv om dette ikke er noe arbeidsgiveren er involvert i. Bakgrunnen for prinsippvedtaket er en nesten 10 år gammel uttalelse fra Finansdepartementet om at dette har skatteplikt. Er statsråden enig i denne 10 år gamle lovtolkningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Mener kunnskapsministeren at offentlig godkjente skoler i Norge kan undervise i kreasjonisme, enten som en erstatning for Darwins evolusjonslære, eller at man setter dem opp som to likestilte forklaringer, og er det uklarheter i lovverket som kunnskapsministeren mener bør tas tak i, for å sikre at opplæringen i religiøse friskoler er kunnskapsbasert, og ikke etter religiøs overbevisning?

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Annakvar veke kjem det ein ny baby til Noreg etter surrogati i USA. Internasjonale surrogatifirma etablerer seg, blant anna har eit israelsk firma oppretta eit nordisk kontor i Stockholm, med norsk nettside og informasjonsseminar i Oslo. Ifølgje bioteknologilova er det straffbart for klinikkar og helsepersonell i Noreg å tilby behandling i strid med bioteknologilova. Kva vil regjeringa gjere for å hindre at nordmenn nyttar surrogati i utlandet, og er praksisen til surrogatifirma i Noreg lovleg?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle